Oplever du angst?

Posted on

Angstanfald er dit systems måde at håndtere, når noget opleves livsfarligt. Der er i realiteten ikke mange oplevelser, som reelt er livsfarlige i vores danske samfund. Du kan dog godt opleve, at dit system reagerer på, at du oplever noget som værende livsfarligt. Når dit system reagerer i form af et angstanfald, så er det for at fjerne dig fra den livsfarlige situation. Få hjælp til at håndtere din angst.

Angstsymptomer

Angst er som før nævnt kroppens måde at fjerne dig fra livsfarlige situationer på. Kroppen reagerer f.eks. ved at du ryster ukontrollabelt, du sveder koldsved, hyperventilerer, har voldsom hjertebanken, bliver pludseligt svimmel, har tankemylder, bliver forvirret og mangler hukommelse, har tunnelsyn, har følelsen af flugttrang, sugen eller ondt i maven og/ eller har kvalme eller kvælningsfornemmelse. Alle ovenstående symptomer, kan beskrive et angstanfald.

Et eksempel på en situation, som kan udløse et angstanfald

Noget af det, som kan udløse et angstanfald hos dig, er hvis du oplever dig forurettet behandlet. Det kan f.eks. være, at du har haft nogle svære oplevelser i din barndom med dine forældre. De oplevelser kan sidde i dig som voksen, og når du oplever noget, som minder om dengang, så kan du hurtigt føle dig lille i relationen til dine forældre.

Et eksempel kan være, at du har været udsat for svigt som barn i form af psykisk vold såsom nedgørelse. Du oplever så, at du gerne vil fortælle dine forældre nogle vigtige ting, som har betydning for dig, og du glæder dig til, at i sammen kan glædes over en begivenhed i dit liv. I stedet for at dine forældre møder dig hensigtsmæssigt og glædes med dig, så oplever du, at de fortæller dig, at det da er en åndssvag ting, at være glad for. Dit nervesystem reagerer med nogle af de ovenstående reaktioner, du får et angstanfald. Du er ikke reelt i livsfare, men dit system mærker, at situationen bliver farlig, fordi du bliver den lille igen.

Få hjælp til at håndtere angsten

Ved hjælp af terapi ved Thomas Møller i Horsens, kan du få hjælp til at komme på den anden side af din angst. Når du bliver bevidst om, hvad angsten prøver at beskytte dig imod, så forsvinder angsten lige så stille. Når du sammen med terapeuten får skabt en bevidsthed omkring, hvad der udløser din angst, og det er altid den bedste løsning.